Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Vrchní ministerský rada (10813.13305) v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory státní služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: leden 2023

Žádosti do: 20. prosince 2022

Práce spočívá ve vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.) a též další právní činnosti v působnosti Odboru právního v Sekci legislativně právní dle pokynu představených,
s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru služby, jež byl pro služební místo stanoven; v poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech, v podporování při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány, atp.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.


Přílohy:


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,290 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 vyhlásil 30. 11. nové výzvy

ŘO OPD3 vyhlásil ve čtvrtek 30. listopadu nové výzvy č. 20, č. 21 a č. 22.

ŘO OPD3 zveřejnil 30. listopadu aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 23. 11. 2023.

Aktualizace výzev č. 7, 9 a 10

ŘO OPD3 aktualizoval ke dni 16. 10. u výzev č. 7, 9 a 10 dokument „Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev Programu Doprava 2021-2027“.

Mapa projektů