Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Vedoucí Oddělení metodické a právní podpory v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu dopravy

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu právního zaměření

Platová třída: 14

Obor státní služby: 63 - Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. července 2024

Žádosti do: 14. června 2024

Náplň práce:
 • vedení podřízených státních zaměstnanců, včetně ukládáni služebních úkolů, organizace, řízení a kontroly výkonu jejich služby a udělování odpovídajících příkazů a průběžné hodnocení výkonu služby;
 • metodická a právní podpora státním zaměstnancům a zaměstnancům v oblasti služebních a pracovněprávních vztahů v Ministerstvu dopravy;
 • metodická a právní podpora podřízeným služebním úřadům v oblasti služebních vztahů;
 • vedení správních řízení ve věcech státní služby v příslušnosti státního tajemníka, zabezpečování komunikace a spolupráce s nadřízeným služebním úřadem při využití opravných prostředků, popř. se soudem v případě podání žaloby;
 • oblast vzdělávání (identifikace potřeb, plánování, příprava, evidence a vyhodnocení vzdělávání, a lektorování) státních zaměstnanců a zaměstnanců;
 • agenda slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby nebo práce;
 • agenda rovných příležitostí žen a mužů;
 • udržování systému řízení kvality v Ministerstvu dopravy;
 • tvorba služebních předpisů a vnitřních předpisů a dalších interních dokumentů.
Benefity:
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • Multisport karta,
 • posilovna a tělocvična v budově MD,
 • dětská skupina Mašinka,
 • možnost home-office.
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Těšíme se na spolupráci.


Přílohy:
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů