Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Vedoucí Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: Vedoucí Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory služby: 3 – Audit, 22 - Legislativa a právní činnost, 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 51 – Doprava.

Požadované vzdělání: magisterský studijní program s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním zaměřením

Doba: neurčitá

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. července 2023

Přihlášky do: 12. června 2023

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v koordinaci provádění kontrol projektů financovaných ze zdrojů EU v sektoru dopravy (kontroly zadávacích řízení, kontroly fyzické realizace, kontroly projektů Technické pomoci OP Doprava, kontroly stálosti operací), sestavuje plán kontrol a monitoruje a vyhodnocuje jeho plnění; plnění povinností vyplývající z funkce vedoucího oddělení Kontrol a nesrovnalostí, tj. koordinace výkonu činností pracovníků oddělení atd.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


Přílohy:


  Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 24,460 Kč

  Aktuální informace

  ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

  Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

  ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

  Mapa projektů

  Aktuální nabídka zaměstnání

  V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.