Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Vedoucí Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy

Služební místo: Vedoucí Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy

Platová třída: 14

Obory služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: magisterský studijní program

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. stupni znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna a tělocvična v budově MD, dětská skupina Mašinka, možnost čerpání 5 dní Home Office v měsíci.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. května 2024

Přihlášky do: 21. dubna 2024

Vykonávané činnosti na služebním místě:
 • metodické usměrňování tvorby analytických, strategických a operativních dokumentů pro potřebu vedení resortu v kontextu resortních dokumentů zaměřených zejména na dopravní politiku, krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou strategii rozvoje dopravy, celkovou koncepci rozvoje dopravní soustavy a financování resortu dopravy;
 • spolupráce na tvorbě dopravně-politických dokumentů;
 • monitoring aktuálního dění v rezortu a makroekonomických souvislostí v rezortu dopravy;
 • spolupráce při návrhu tvorby rozpočtu SFDI;
 • zastupování Ministerstva dopravy při projednávání jednotlivých stupňů projektové přípravy dopravních staveb;
 • spolupráce na tvorbě dokumentů souvisejících s finančními toky v rámci celého resortu (zdrojová i výdajová stránka);
 • metodické usměrňování rozvoje dopravní sítě a jejích částí, sledování územní ochrana dopravních koridorů;
 • koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky;
 • participace na procesech přípravy podkladů pro mezinárodní jednání v oblasti dopravních sítí, komunikace s Evropskou komisí, účast se jednáních;
 • správa obchodních podmínek FIDIC;
 • koordinace projektové a majetkoprávní přípravy dopravních staveb společně s jednotlivými investory.
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy:Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,735 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.