Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Referent v oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici

Nabídka zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti mezinárodních projektů na železnici.

Služební místo: Ministerský rada v Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy v Ministerstvu dopravy

Platová třída: 13

Obory státní služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: magisterský stupeň vzdělání

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. července 2024

Žádosti do: 14. června 2024

Na čem u nás budete pracovat?

 • Vaše pozice bude spočívat v týmové spolupráci na tématech v oblasti mezinárodní železniční dopravy a koncepčních materiálů v Odboru drážní dopravy.
 • Budete se spolupodílet na definování trendů v celostátních i evropských dopravních strategiích s cílem přiblížit železnici občanům, krajům, obcím, zákazníkům v nákladní dopravě a dalším subjektům.
 • Budete spolupracovat na přípravě přeshraničních železničních projektů v rámci bilaterální spolupráce s vybranými státy, a to včetně projektu vysokorychlostních tratí.
 • Budete moci přispět k širšímu uplatnění moderních technologií na železnici v oblasti zabezpečení, digitalizace, elektrizace a dalších.
 • Budete mít možnost podílet se na připomínkování evropských a národních dokumentů v oblasti železniční dopravy.
 • Budete mít možnost ovlivnit podobu projektů výstavby železniční infrastruktury v rámci přípravy stanovisek ke studíím proveditelnosti a záměrům projektů.
 • Budete se podílet na metodickém vedení drážních správních úřadů v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb, o dráhách.
Jaké na Vás máme požadavky?
 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.
 • Vítána je zkušenost z oblasti železniční dopravy, orientace v právních předpisech a samostatnost.
Jaké benefity nabízíme?
 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
 • Možnost práce z domova
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Multisport karta
 • Posilovna a tělocvična v budově MD
 • Dětská skupina Mašinka
Jak se přihlásit do výběrového řízení?
 • Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 • Uvítáme, pokud k žádosti přiložíte rovněž motivační dopis.
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Těšíme se na spolupráci.


Přílohy:


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů