Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Ministerský rady v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy

Služební místo: Ministerský rada v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy

Platová třída: 13

Obor služby: 51. Doprava

Požadovaná znalost cizího jazyka: anglický nebo německý jazyk odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni)

Doba: na dobu neurčitou

Benefity:
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • Multisport karta, posilovna,
 • tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
 • dětská skupina Mašinka.
Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2024

Přihlášky do: 23. února 2024

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Pracovní náplň:
 • spolupráce na tvorbě analytických, strategických a operativních dokumentů pro potřebu vedení resortu v kontextu resortních dokumentů zaměřených zejména na dopravní politiku, krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou strategii rozvoje dopravy a celkovou koncepci rozvoje dopravní soustavy;

 • spolupráce na tvorbě koncepcí a metodických materiálů v oblasti dopravní politiky, zejména pak v oblasti infrastruktury pro vodní dopravu a letecké dopravy;

 • spolupráce na tvorbě koncepcí a metodických materiálů v oblasti dopravní politiky, zejména pak v oblasti infrastruktury pro vodní dopravu a letecké dopravy;

 • zajišťování zpracování a posuzování dokumentů ve vztahu k problematice vodní dopravy včetně problematiky budoucího financování infrastruktury z Operačního programu doprava 2021-2027;

 • metodické usměrňování rozvoj infrastruktury pro vodní dopravu, sledování územní ochrany dopravních koridorů. Koordinace rozvoje vodní dopravy v souladu s mezinárodními závazky;

 • zabezpečování spolupráce na tvorbě dopravně-politických dokumentů a analýz v oblasti financování dopravní infrastruktury obecně. Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu;

 • zabezpečování zpracování a rozvoj vybraných dokumentů a politik vytvářených na úrovni EU, a to zejména s ohledem na problematiku transevropských sítí TEN-T a Nástroje pro propojení Evropy;

 • spolupráce s věcně příslušnými odbory a podílení se na tvorbě celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury, zejména se zaměřením na infrastrukturu pro vodní dopravu a leteckou dopravu a to na území státu, případně na území regionů a měst;

 • příprava a zabezpečování meziresortní projednávání materiálů pro vládu ČR v oblasti působnosti, připravuje prezentační podklady pro vystoupení na konferencích;

 • podílení se na implementaci Operačního programu doprava 2021 - 2027 z hlediska rezortu dopravy a na implementaci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) za všechny dopravní módy;

 • podílení se na tvorbě celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury, zejména infrastruktury pro vodní dopravu, zastupuje rezort při projednávání konkrétních staveb pro vodní dopravu.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy:

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů