Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Ministerský rada v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Podílejte se tvorbou právních předpisů na implementaci práva Evropské unie, na obhajobě České republiky před Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie a na tvorbě projektů veřejných podpor v oblasti dopravy.

V legislativním týmu Ministerstva dopravy nabízíme služební poměr na dobu neurčitou, v rámci něhož budete zajišťovat různé činnosti spjaté s implementací unijního práva v oblasti dopravy. Služební místo je vhodné i pro absolventy.

Jádrem svěřené agendy bude posuzování právních předpisů Evropské unie a jejích návrhů, tvorba implementačních návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek a obhajoba těchto návrhů v legislativním procesu. Tím myslíme účast na projednávání legislativních předloh v připomínkovém řízení, v legislativních orgánech vlády i v Parlamentu České republiky.

Zpracováváme též stanoviska České republiky v řízeních vedených proti ní Evropskou komisí.

Součástí agendy může být i příprava projektů podpory podniků v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury z veřejných zdrojů nebo řešení stížností na poskytnutí údajné nedovolené veřejné podpory.

Základní údaje:


Platová třída:
13

Obor státní služby: 22. Legislativa a právní činnost

Požadované vzdělání: magisterský studijní program Právo a právní věda v oboru Právo

Požadovaná znalost cizího jazyka: znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019

Doba: na dobu neurčitou

Benefity:
  • pružná pracovní doba,
  • 5 týdnů dovolené,
  • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
  • příspěvek na stravování,
  • příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření,
  • možnost dalšího vzdělávání,
  • Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
  • dětská skupina Mašinka,
  • možnost home-office 5 dní v měsíci.
Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: duben / květen 2024

Žádosti do: 26. března 2024

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Přílohy:


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,330 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů