Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Ministerský rada v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Služební místo: Ministerský rada (10514.13304) v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obor služby: 22 - Legislativa a právní činnost
Požadované vzdělání: magisterský studijní program Právo a právní věda v oboru Právo
Požadovaná znalost cizího jazyka: znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2023

Přihlášky do: 24. července 2023

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve tvoření nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie; zajišťování implementace předpisů Evropské unie v působnosti Ministerstva dopravy do právního řádu České republiky účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcných útvarů při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek; atd.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.


Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy:


  Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 24,460 Kč

  Aktuální informace

  ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

  Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

  ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

  Mapa projektů

  Aktuální nabídka zaměstnání

  V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.