Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Ministerský rada pro oblast dopravních analýz v Ministerstvu dopravy

Služební místo:

ministerský rada v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy

Platová třída: 13

Obor služby: 51 - Doprava

Požadované vzdělání:

magisterský stupeň vzdělání

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu:

Praha

Předpokládaný nástup:

1. srpna 2024

Žádosti do:

11. července 2024


Na čem budete u nás pracovat?

 • tvorba analytických, strategických a operativních dokumentů pro potřebu vedení resortu v kontextu resortních dokumentů zaměřených zejména na dopravní politiku, krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou strategii rozvoje dopravy a celkovou koncepci rozvoje dopravní soustavy
 • tvorba dopravně politických dokumentů, koncepcí a metodických materiálů v oblasti dopravní politiky
 • podílení se na rozvoji dopravních sítí a jejich implementaci v souladu s dopravní politikou EU a dalšími mezinárodními závazky
 • tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury
 • sledování a posuzování dopravních projektů zejména silniční a železniční infrastruktury a jejich financování, vč. zapojení evropských zdrojů
 • spolupráce s věcně příslušnými odbory při posuzování provozních nebo cenových aspektů dopravní sítě a při hodnocení vybraných projektů financovaných cestou OPD

Co u nás získáte?

 • zajímavou a perspektivní práci příjemném pracovním kolektivu
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • zkušenosti a rozhled

Co budete ke své práci potřebovat?

 • pečlivost a zodpovědnost
 • ochotu učit se a rozvíjet
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost analytického myšlení
 • standardní uživatelská znalost MS Office (mj. Word a Excel)

Jaké benefity nabízíme?

 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
 • možnost práce z domova
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • Multisport karta
 • posilovna a tělocvična v budově MD
 • dětská skupina Mašinka

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Těšíme se na spolupráci.


Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy:

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů