Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Kontrolor do Odboru fondů EU, vhodné i pro absolventy

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v historické budově ústředního orgánu státní správy v centru Prahy.


Služební místo: ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy


Platová třída: 13


Obory státní služby: 3 - Audit,

38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy,

51 - Doprava.


Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity:

 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání,
 • Multisport karta, posilovna a tělocvična v budově MD,
 • dětská skupina Mašinka,
 • možnost home-office.


Místo výkonu: Praha


Předpokládaný nástup: 1. srpna 2024


Žádosti do: 8. července 2024


Náplň práce:

 • kontroly zadávacích řízení projektů OP Doprava, zvláště železničních projektů, v souladu s plánem kontrol: kontrola souladu průběhu zadávacích řízení s příslušnými vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství; pořizování zpráv z provedených kontrol, upozorňování na nedostatky zjištěné v průběhu kontrol, navrhování opatření k jejich nápravě a kontrola provedení nápravy;
 • kontroly fyzické realizace projektů OP Doprava na místě;
 • kontroly projektů Technické pomoci OP Doprava;
 • kontroly stálosti operací;
 • evidence záznamů a dat o kontrole projektů dle pravidel stanovených v Manuálu pracovních postupů Odboru fondů EU;
 • spolupráce při kontrolách/auditech ze strany odboru vnitřního auditu MD, Platebního a certifikačního orgánu MF, Auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a podpora při výkonu jejich činnosti;
 • podílení se na kontrolách realizace projektů spolufinancovaných z CEF a další.Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.Těšíme se na spolupráci.


Přílohy:

  Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

  Aktuální informace

  Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

  S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

  ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

  Mapa projektů